Instrukcje i gwarancje

ZlewozmywakInstrukcja czyszczenia i konserwacji zlewozmywaków ALVEUS!


Po zamontowaniu zlewozmywak należy gruntow nie oczyścić ze wszystkich pozo sta łości, zwłaszcza opiłków żelaza, ponieważ dłuższy ich
kontakt z mokrą powierzchnią zlewozmywaka mógłby spowodować powstanie plam rdzy na jego powierzchni.

Właściwe i systematyczne czyszczenie zlewozmywaków ALVEUS pomaga w utrzymaniu ich estetycznego wyglądu ku zadowoleniu
użytkownika.
Do czyszczenia zlwozmywaków ALVEUS, które wykonane są z blachy nierdzewnej (najwyższej jakości stal CrNi 18/10) należy stosować miękkie ściereczki i płynne środki czyszczące stoso wan e zwykle w gospodarstwie domowym. W żadnym wypadku nie należy uży wać środków do czyszczenia srebra, wełny stalowej, środków wybielających lub gruboziarnistych środków czyszczących. Nie powinno się też odkładać na powierzchni zlewoz mywaka naczyć lub narzędzi z niezabezpieczonej po wierzchniowo (węglowej) stali, ponieważ może to spowodować powstanie powierzchniowych zadrapań, trudno usuwalnych plam lub nawet trwałych uszkodzeń.

Gdyby doszło do kontaktu zlewozmywaka z mocnymi kwasami, należy go natych miast spłukać dużą ilością czystej wody.
Aby uniknąć powstawania plam, nie należy pozostawiać na po wierzchni zlewozmywaka przez dłuższy czas żywności lub substancji o działaniu korozyj nym (soki owocowe, sól kuchenna, ocet winny, musztarda, solanka, majone z itp.)

Zalecamy, by po każdorazowym użyciu osuszyć powierzchnię zlewozmywaka ALVEUS miękką ściereczką, w ten bowiem sposób zapobiega się najlepiej powstawaniu na jego powierzchni plam z wytrącających się z wody osadów mineralnych.

Wszelkie reklamacje, będące konsekwencją niestosowania się do niniej szej instrukcji są bezpodstaw ne.

    Clean


Czyszczenie i konserwacja zlewozmywaków Alveus kompozytowych


Użytkowanie zlewozmywaka jest proste.  Należy jednak przestrzegać następujących reguł.
 
Zlewozmywak powinien być czyszczony z użyciem detergentów przeznaczonych do użytku domowego lub specjalnych środków przeznaczonych do czyszczenia zlewozmywaków  kompozytowych.

Większość plamek i zabrudzeń można usunąć za pomocą łagodnych, nie pozostawiających zarysowań, płynnych detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym lub środków czyszczących.

Bardziej odporne zabrudzenia można usuwać wybielaczem (rozcieńczonym wodą do 50%) lub delikatną pastą czyszczącą, a osady z wapnia 9% kwasem octowym.
Nie używać środków zawierających chlor (chlorek sodu) lub kwas chlorowodorowy i nie narażać tworzyw syntetycznych na działanie silnych chemikaliów, takich jak: zmywacze do lakierów, alkohol, benzyna, środki do czyszczenia piekarników, stężone kwasy, ługi, solanki itp.
Mogą one uszkodzić strukturę nieodwracalnie. Jeśli tego typu substancje zetkną się z powierzchnią, należy ją szybko umyć/spłukać wodą.

Nie wolno używać zlewozmywaka jako deski do krojenia.
Krojenie bezpośrednio na powierzchniach syntetycznych nie jest zalecane; lepiej używać deski do krojenia.

Należy unikać stawiania na powierzchni zlewozmywaka gorących naczyń lub innych przedmiotów, których temperatura mogłaby przekraczać 180 - 200º C (Uwaga! dno garnka lub patelni zestawionej z rozgrzanej kuchenki może osiągnąć temperaturę nawet 600º C!). patelnie, garnki oraz inne przedmioty, które mogłyby być rozgrzane do wysokich temperatur powinno się stawiać na specjalnie przystosowanych do tego podstawkach – podkładkach (zrobionych z drzewa, odpowiedniego tworzywa sztucznego itp.).

Należy również unikać szybkich zmian temperatur zimno/gorąco.
Ciężkie lub ostre przedmioty, spadające na zlewozmywak również mogą go uszkodzić.

Po każdorazowym korzystaniu ze zlewozmywaka należy umyć go ciepłą wodą przy użyciu  płynu przeznaczonego do użytku domowego i miękkiej ściereczki.
Plamy z herbaty, kawy czy soków owocowych powinny być usuwane natychmiast ciepłą wodą i odpowiednim środkiem czyszczącym.

Aby zapewnić optymalne czyszczenie i konserwację, zaleca się używanie zestawu czyszczącego Alveus.

Wszelkie reklamacje, będące konsekwencją niestosowania się do niniejszej instrukcji są bezpodstawne.GWARANCJA  Zlewozmywaków ALVEUSOkres gwarancji wynosi 30 lat od daty zakupu. Gwarancja odnosi się do zlewozmywaków Alveus zainstalowanych i używanych w warunkach mieszkalnych oraz czyszczonych zgodnie z zaleceniami podanymi w  instrukcji. Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne materiałowe i jakościowe. Gwarancja jest ważna tylko z w pełni wypełnioną kartą gwarancyjną z datą i miejscem zakupu oraz dowodem zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń, niewłaściwej instalacji, nieautoryzowanej naprawy lub zmiany, nietypowego użycia, zaniedbania lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwą konserwacją lub czyszczeniem. Uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, osady z wody i normalne zużycie części  są wyłączone z gwarancji.

Baterie


GWARANCJA


Serdecznie gratulujemy zakupu baterii kuchennych firmy ALVEUS. Baterie Alveus objęte są gwarancją producenta licząc od dnia zakupu detalicznego. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne lub materiałowe i odnosi się do baterii zainstalowanych zgodnie z instrukcją, stosowanych zgodnie z zaleceniami w normalnych warunkach mieszkaniowych i czyszczonych zgodnie z instrukcją czyszczenia i konseracji. Uszkodzenia mechaniczne, zadrapania i normalne zużycie części nie są objęte gwarancją. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie wpływa na ustawowe prawa konsumentów w odniesieniu do odpowiedzialności sprzedawców za wady produktu.

Elementy baterii objęte są 5 letnia gwarancją.
W bateriach kolorowych wady koloru i powłoki objęte są 2 letnią gwarancją.


INSTALACJA:

Baterie Alveus muszą być zainstalowany przez wykwalifikowaną osobą lub profesjonalny serwis. Każda
niewłaściwa instalacja, nieautoryzowana naprawa lub zmiana spowodują unieważnienie gwarancji baterii. Przed rozpoczęciem
instalacji, wszystkie rury wodociągowe muszą być dokładnie wymyte. Zalecamy instalowanie zaworów z filtrem siatkowym,
ponieważ zanieczyszczenia i obce części z rur mogą spowodować uszkodzenia, których ta gwarancja nie pokrywa.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Zalecamy stosowanie delikatnych środków czyszczących oraz miękkich szmatek. Proszę nie
używać żadnych ostrych proszków do szorowania, chemicznych środków czyszczących, szorstkich i metalowych gąbek Zaleca
się, aby po każdym użyciu baterie były wcierane do sucha miękką ściereczką.

DozownikiInstrukcja i warunki gwarancji w przygotowaniu.SortownikiInstrukcja i warunki gwarancji w przygotowaniu.KuchenkiInstrukcja i warunki gwarancji w przygotowaniu.
 
Strony na alveus.pl użytkowania domen.
Nie zgadzam się